• Designing for Movement. John Traxler. Al Quds University. 21 March 2017.
  • Designing Learning for Movement. John Traxler. Hong Kong University. 8 June 2017.
  • How Relevant is Open Education for Refugees? Experience and Discussion from the Erasmus+ Project MOONLITE. Alastair Creelman, Darco Jansen, Corina Lowe, Timothy Read & Tatiana Codreanu. EDEN 2017, Jönköping, 13-16 June 2017.  (Link to presentation)
  • Developmental workshop: Designing for Learning. John Traxler. Stockholm University. 19 September 2017.
  • I Jornada MOONLITE de Formación Inclusiva (I MOONLITE Workshop on Inclusive Education). UNED, Madrid. 5 May 2017.  (Link to the recording. The recording in Spanish).
  • MOOCs och Öppna nätkurser – Framtidens utbildningar, möjligheter och utmaningar för akademin? (MOOCs and Open Online Courses – Education for the Future, Possibilities and Challenges for Academia). LNU, Växjö. 3 October 2017 (Link to presentation and materials).
  • II Jornada MOONLITE de Formación Inclusiva (II MOONLITE Workshop on Inclusive Education). UNED, Madrid. 20 October 2017. (Link to the recording. The recording in Spanish).
  • Workshop with Spanish refugee support groups: Designing Spanish MOOCs for refugees and migrants. UNED, Madrid. 15 December 2017.
  • MOOCs för integration och kompetensutveckling (MOOCs for Integration and Competence Development). LNU, Växjö. 30 May 2018. (Link to presentation and materials)
  • The value of developing and using MOOCs for social inclusion. Alastair Creelman, Beatriz Sedano, Timothy Read, Corina Löwe & Charlotte Traeger. Workshop at EDEN 2019. Bruges, Belgium. 16-19 June 2019. (Link to presentation)